Inici del Contingut

Guies docents. Curs 2013-2014

 

1r CURS
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodidAssignaturaTipusCrèdits
101300 Fonaments de Gestió d'Empreses FB 6 101305 Planificació Comptable FB 6
101301 Fonaments de Comptabilitat FB 6 101307 Economia I FB 6
101303 Matemàtiques Empresarials FB 6 101309 English for Business II FB 6
101800 Introducció al Dret FB 7,5 101806 Dret Constitucional II FB 6
101801 Dret Romà i la seva recepció a Europa FB 6 101807 Història del Dret FB 6
101802 Dret Constitucional I FB 7,5