Inici del Contingut

Guies docents. Curs 2014-2015

 

1r CURS
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodidAssignaturaTipusCrèdits
101300 Fonaments de Gestió d'Empreses FB 6 101305 Planificació Comptable FB 6
101301 Fonaments de Comptabilitat FB 6 101307 Economia I FB 6
101303 Matemàtiques Empresarials FB 6 101309 English for Business II FB 6
101800 Introducció al Dret FB 7,5 101806 Dret Constitucional II FB 6
101801 Dret Romà i la seva recepció a Europa FB 6 101807 Història del Dret FB 6
101802 Dret Constitucional I FB 7,5        

 

2n CURS
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101302 Història Econòmica B 6 101315 Organització i Administració d'Empreses B 6
101310 Direcció de Màrqueting B 6 101308 Estadística Bàsica B 6
101311 Comptabilitat Financera B 6 101813 Dret a la Unió Europea B 6
101803
Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona i Família
B 12
101808 Dret Eclesiàstic de l'Estat B 6        
101811 Dret Internacional Públic B 7,5