Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 366
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Dret i Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
E25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01
http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL L’ITINERARI DOBLE GRAU
Matèries de formació bàsica (FB) 69
Matèries de formació obligatòria (B) 267
Pràcticum 15
Treball fi de grau 15
TOTAL CRÈDITS 366

Oferta docent - Curs 2019-2020