Inici del Contingut

Matrícula i càrrega docent

Assignatura lligada a les pràctiques

5è CURS
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèdits

Codi

AssignaturaTipusCrèdits
101346 Pràctiques Externes en Entitats Públiques i Privades B 15